INSECTICIDE 2000 HU

Használati utasítás

 

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI!

 

A szórófejet forgatással nyissuk ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó,- és tartózkodási helyeire célzottan juttassuk ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen. A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk.

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét, ágyi poloska irtásakor a padló,- és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a képek hátoldalát kezeljük. Egyéb rovarok megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük.

Ruhamoly irtásakor a szekrény és a fiók belső felületére juttassuk a permetlevet.

A permet a felületeken nyomot nem hagy. A permettel érintkezve a rovarok 2-3 héten keresztül folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.

Hatóanyagok: Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (0,05%)(szénhidrogén oldószerekkel kivonva, piperonil-butoxid (0,05%) permetrin (0,15%)

 

Figyelem:

 

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását

LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően. Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

 

Figyelmeztetés: Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható! Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, ne kerüljön! A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni. Ha a készítmény szembe kerül, akkor azonnal végezzünk szemöblítést.

 

Tárolás: eredeti csomagolásban, száraz, hűvös fénytől védett 0 - 40 Co közötti hőmérsékletű helyen, élelmiszerektől távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető helyen.

Eltarthatóság: a gyártástól számított 2 évig

Figyelem!

A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, amelyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni. Kezelés után a helységben alaposan szellőztessen ki, és azokat csak a lepermetezett felületek megszáradása után vegye használatba.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül a ruhára vagy az  ágyneműre.

 

        Gyártja:                                                          

Hofer & Co GmbH                                          

1100 Wien, Oberlaaerstrasse 129/Haus 18.     

T: +43 1 688 7687-0                                        

NNK eng.sz: 23277/2021/KBKHF