INSECTICIDE 2000

Védd kedvencedet és otthonodat a bosszantó rovaroktól!

Termékeink

INSECTICIDE 2000 HU 250ml

INSECTICIDE 2000 HU 500ml

INSECTICIDE 2000 HU 1000ml

INSECTICIDE 2000 HU 500ml

INSECTICIDE 2000 HU 1000ml

INSECTICIDE 2000 HU 5000ml

INSECTICIDE 2000 HU 10000ml

Használati utasítás

HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI!

A szórófejet forgatással nyissuk ki és a pisztollyal a finom ködpermetet a rovarok búvó,- és tartózkodási helyeire célzottan juttassuk ki úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen. A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsuk.

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét, ágyi poloska irtásakor a padló,- és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a képek hátoldalát kezeljük. Egyéb rovarok megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük.

Ruhamoly irtásakor a szekrény és a fiók belső felületére juttassuk a permetlevet.

A permet a felületeken nyomot nem hagy. A permettel érintkezve a rovarok 2-3 héten keresztül folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.

Hatóanyagok:

Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (0,05%)(szénhidrogén oldószerekkel kivonva, piperonil-butoxid (0,05%) permetrin (0,15%)

Figyelem:

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását

Lenyelés esetén:

rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően. Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Figyelmeztetés:

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható! Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, ne kerüljön! A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni. Ha a készítmény szembe kerül, akkor azonnal végezzünk szemöblítést.

Tárolás:

eredeti csomagolásban, száraz, hűvös fénytől védett 0 – 40 Co közötti hőmérsékletű helyen, élelmiszerektől távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető helyen.

Eltarthatóság:

a gyártástól számított 2 évig

Figyelem!

A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, amelyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni. Kezelés után a helységben alaposan szellőztessen ki, és azokat csak a lepermetezett felületek megszáradása után vegye használatba.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül a ruhára vagy az  ágyneműre.

Gyártja:

Hofer & Co GmbH

1100 Wien, Oberlaaerstrasse 129/Haus 18.
Telefon: +43 1 688 7687-0
NNK eng.sz: 23277/2021/KBKHF

Cégismertető

Tevékenységi területeink:

  • Állatgyógyászati termékek kis- és nagykereskedelme
  • Állategészségügyi szaktanácsadás
  • Iparcikk kis- és nagykereskedelem (műszerek)
  • Import – export tevékenység
  • Mezőgazdasági szolgáltatások

Legsikeresebb területek az Insecticide 2000 importja és forgalomba hozatala.

Veterinarius 2000 Kft. az Új Magyar Fejlesztési Terv keretein belül támogatást nyert hardveres és szoftveres fejlesztése továbbá minőségbiztosítási rendszer bevezetése a munkafolyamatok optimalizálása és költséghatékonyságának növelése céljából.

A Projekt neve: GOP-2009-2.1.1/A “Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” 

Projekt leírás: Veterinarius 2000 Kft. a GOP-2009-2.1.1/A program keretében a cég irodai infrastruktúrája modernizálódik, ami ezáltal a jövőben termékbemutatók tartására válik alkalmassá, mely növeli az értékesítési volument. Továbbá az új szerver a vállalatirányítási rendszer bázisává vált, amely jelentősen felgyorsította a cégen belüli információ áramlást, így növelve a hatékonyságot, az elvégzett munka minőségét és pontosságát. Az ISO minőségirányítási rendszer bevezetése meggyorsította és átláthatóvá tette a cég működését. Ennek az új rendszernek köszönhetően növekedett a vevők megelégedettsége, mivel színvonalasabb szolgáltatást tudunk biztosítani partnereink felé.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.